Foreningsforedrag.dk logo - foredrag til foreninger og virksomheder

Pris for foredrag

1640 kr.

Historie, soldater på vej i krig

Grundtvig og folket, adel og bønder – fra adelsstyre til folkestyre

Foredraget fokuserer på de store landreformer sidst i 1700-tallet med ophævelse af stavnsbåndet, den begyndende frisætning af bønderne samt Grundtvigs tanker i 1800-tallet om folket, oplysning og folkestyre.

Hvor den enevældige konge baserede sin magt på adelen, blev folkestyret baseret på folket. Og for Grundtvig var folket lig med bønderne. Bøndernes frisætning vil i foredraget blive spejlet ind i den almindelige frisætning fra kirkens åg, som for alvor tog fart fra Reformationens start i 1517. I nutidigt perspektiv kan man så stille det spørgsmål, om folket i dag er frisat eller stadig underlagt en højere myndighed?
Varighed: 2×45 min.
Udstyr: Projektor og en bærbar pc. Foredragsholderen tager sin egen bærbare pc og kabler med, som kan benyttes, hvis der fra projektoren er en vga- og/eller hdmi-udgang. I flere af foredragene er der brug for et lydanlæg – dette aftales nærmere ved booking. Ved foredrag i større lokaler er der brug for knaphulsmikrofon.
Pris: kr. 1640,- (ekskl. transportudgifter).

 

Supplerende foredrag:
Foredraget kan fx suppleres med Steen Ole Hedelund Jørgensens andre historiske foredrag om vejen til folkestyre, demokrati og velfærd, som vi kender det i dag. Temaet kredser om landboreformerne sidst i 1700-tallet, de store territoriale tab i begyndelsen af 1800-tallet, enevældens fald i 1848 og om udviklingen af velfærdsstaten frem til i dag.

Læs om foredraget “Folkets forår 1848” her.
Læs om foredraget “Fra europæisk stormagt til lilleputnation” her.
Læs om foredraget “Fra almisser til velfærd” her.

 

Praktisk

Foredragsholder

Steen Ole Hedelund Jørgensen
Jeg er uddannet journalist og lærer og har arbejdet i Danmarks Radio på Østjyllands Radio, som reporter på TV Avisen og som leder i DR's afdeling i Aarhus. Desuden har jeg arbejdet som freelancejournalist og som lærer i folkeskolen og på højskoler samt som leder af en friskole. I dag læser jeg teologi og arbejder som forfatter. Gennem 20 år har jeg holdt foredrag.