Foreningsforedrag.dk logo - foredrag til foreninger og virksomheder

Pris for foredrag

3750 kr.

Pilgrimsvandring

Kristen spiritualitet

Spiritualitet er blevet et ord, vi alle kan bruge. Midt i en omskiftelig, effektiv og krævende verden er der flere, der begynder at interessere sig for åndelig fordybelse. I den lutherske tradition har hovedvægten været lagt på ordet og intellektet. Resultatet er blevet, at troens ydre kendetegn er nedprioriteret eller ligefrem mistænkeliggjort. Vi er stivnet i en luthersk ortodoksi og har mistet fromhedslivet i folkekirken.

Men danskernes længsel efter at give troen liv er stor; det ses bl.a. i, at mange mennesker nu dykker ned i gamle fordybelsestraditioner som bøn og meditation, retræter og lystænding, pilgrimsvandring og åndelig vejledning. Så måske er der en spirituel vækkelse i gang i folkekirken?

Bøn må være ens egne, personlige ord, som man kan bede af hjertet – og ikke en bedemølle, der skal lires af. Ægte bøn må være levende samtale med Gud. Men bøn kræver tid og ro. Derfor er det vigtigt at have et fast ritual, en fast praksis i sin daglige rytme. Det er sundt, at vi tager os tid til at blive alene med os selv, holder en pause i hverdagen, lukker døren og falder til ro i vores stue på et tidspunkt, hvor der ikke er andet, vi skal gøre end at sidde for Guds åsyn.

I den kristne tradition er der gemt 2000 års erfaring af menneskers behov for sammenhæng og mening i tilværelsen. Og vi skal til dette foredrag høre nogle bud på, hvordan man kan give troen krop i det nye årtusind.
Varighed: 2 timer inkl. pause og tid til spørgsmål.
Udstyr: Bærbar mikrofon.
Pris: kr. 3750,- (ekskl. transport).

 

Praktisk

Foredragsholder

Elisabeth Lidell
Jeg er uddannet cand.theol. et exam. art. og har været inden for forskellige præsteembeder; ved Københavns Domkirke med ansvar for folkekirkens mellemkirkelige relationer, som sognepræst ved Risskov kirke og som underviser på Pastoralseminariet i Aarhus i emnet ”Bøn og kristen spiritualitet”. I dag er jeg retræteleder og åndelig vejleder, og så er jeg pilgrimspræst i Aarhus Stift. Hjemmeside: www.elisabethlidell.dk