Foreningsforedrag.dk logo - foredrag til foreninger og virksomheder

Pris for foredrag

2550 kr.

Mozart

Mozarts liv og rejser

Wolfgang Amadeus Mozart blev født i Salzburg den 27.januar 1756. Faderen var musiker ved det lokale hof og fik snart blik for sønnens usædvanlige musikalske evner, som skulle udnyttes gennem mange rejser til de dengang utallige europæiske fyrstehoffer. Da Mozart var 12 år, havde han været på rejse i over halvdelen af sit liv!

Mozart repræsenterede ikke alene et musikalsk nybrud, men gennem hans holdninger og hans adfærd, var Mozart med til at sætte spørgsmålstegn ved det gamle elitære system.

Foredraget vil gøre rede for Mozarts opdragelse og udvikling gennem de mange rejser i Europa og om hans besværligheder med kejserhoffet i Wien. Der vil også blive fortalt om hans forhold til sin 5 år yngre kone Constanze, som blev ung enke med to børn, da Mozart døde allerede i 1791 som 35-årig. Hun blev senere gift med den sønderjyske diplomat G. N. Nissen og boede i en overgang i København. Constanze og Nissen ligger begravet på samme kirkegård i Salzburg.

Pris: kr. 2550,- (plus transport efter aftale)
Varighed: ca. 2 timer inkl. pause

 

Praktisk

Foredragsholder

Jørn Buch
Jeg er historiker og passioneret foredragsholder, med speciale i europæiske mindretal. Jeg er 73 år (født 1945) og blev student fra Tønder Statsskole i 1965. Læreruddannet på Haderslev Statsseminarium 1968. Cand.phil. i Historie fra Aarhus Universitet 1974. Seminarieadjunkt på Haderslev Statsseminarium 1973-1985. DR-Danmarks Radio 1985-1994 som specialmedarbejder i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske relationer og mindretalsforhold. Deltager i FUEV-FUEN, Den europæiske Mindretalsunions kongres hos nationale mindretal rundt om i Europa. Hjemmesidewww.Jorn-Buch.dk