Foreningsforedrag.dk logo - foredrag til foreninger og virksomheder

Pris for foredrag

2550 kr.

Gammelt kort over Europa

Nordens Wittenberg

Reformationen blev gennemført i dele af Sønderjylland mange år før den blev gennemført i kongeriget Danmark under kong Christian III. Reformationen i Sønderjylland var en reformation fra oven under hertug Christians ledelse – den hertug som efter borgerkrigen Grevens Fejde blev konge i Danmark som Christian III.

Da hertug Christian i 1525 blev nybagt hertug over Haderslev Amt forsøgte han straks at indføre lutherske kirkelige ordninger, men mødte voldsom modstand fra især biskoppen i Ribe.

Hertugen havde som 18-årig på sin dannelsesrejse i Europa oplevet Luther på Rigsdagen i Worms og blev straks grebet af Luthers lære. De to forblev i kontakt med hinanden indtil Luthers død i 1546.

Dele af Haderslev Amt var som skabt til en selvstændig kirkeordning pga. de særlige kirkelige forhold fra Middelalderen. Det betød også at den gamle præsteskole, da Københavns Universitet lukkede under borgerkrigen, snart blev uddannelsesstedet for Danmarks nye lutherske teologer – hvad der gav Haderslev en funktion som Nordens Wittenberg. Hertugens indkaldte professorer kom, efter aftale med Luther, direkte fra Wittenberg til Haderslev.

Foredraget vil gøre rede for denne udvikling – hvorfor Haderslev havde en særlig funktion og hvilke konsekvenser det fik for Sønderjyllands videre skæbne.

Pris: kr. 2550,- (plus transport efter aftale)
Varighed: ca. 2 timer inkl. pause

 

Praktisk

Foredragsholder

Jørn Buch
Jeg er historiker og passioneret foredragsholder, med speciale i europæiske mindretal. Jeg er 73 år (født 1945) og blev student fra Tønder Statsskole i 1965. Læreruddannet på Haderslev Statsseminarium 1968. Cand.phil. i Historie fra Aarhus Universitet 1974. Seminarieadjunkt på Haderslev Statsseminarium 1973-1985. DR-Danmarks Radio 1985-1994 som specialmedarbejder i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske relationer og mindretalsforhold. Deltager i FUEV-FUEN, Den europæiske Mindretalsunions kongres hos nationale mindretal rundt om i Europa. Hjemmesidewww.Jorn-Buch.dk