Foreningsforedrag.dk logo - foredrag til foreninger og virksomheder

Pris for foredrag

2550 kr.

Gammelt kort over Europa

Pandora’s æske

Da muren faldt i 1989 blev det klart, at det nationale spørgsmål langtfra var blevet løst i Europa. Nationale mindretalsproblemer dukkede op overalt og udløste mange steder voldsomme konflikter, ja, på Balkan frygtelige krige med etniske udrensninger, hvis eftervirkninger tydeligt ses endnu.

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for de mange etniske og nationale mindretalsproblemer i Europa og se på, hvordan de har udviklet sig og hvordan de evt. kan løses. Der vil i den sammenhæng blive taget udgangspunkt i den danske-tyske grænselandsmodel, men mindretallenes situation vil også blive relateret til de sidste nye internationale konventioner om beskyttelse af nationale mindretal og charteret til beskyttelse af mindre talte sprog.
Pris: kr. 2550,- (plus transport efter aftale)
Varighed: ca. 2 timer inkl. pause

 

Praktisk

Foredragsholder

Jørn Buch
Jeg er historiker og passioneret foredragsholder, med speciale i europæiske mindretal. Jeg er 73 år (født 1945) og blev student fra Tønder Statsskole i 1965. Læreruddannet på Haderslev Statsseminarium 1968. Cand.phil. i Historie fra Aarhus Universitet 1974. Seminarieadjunkt på Haderslev Statsseminarium 1973-1985. DR-Danmarks Radio 1985-1994 som specialmedarbejder i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske relationer og mindretalsforhold. Deltager i FUEV-FUEN, Den europæiske Mindretalsunions kongres hos nationale mindretal rundt om i Europa. Hjemmesidewww.Jorn-Buch.dk