Foreningsforedrag.dk logo - foredrag til foreninger og virksomheder

Pris for foredrag

1750 kr.

Tilbage til naturen

Tilbage til naturen – eller naturen tilbage

I det meste af menneskehedens historie har naturen været opfattet som en fjende, der skal bekæmpes med alle midler, og udnyttes til gavn for menneskene. Fra 1700-tallet og frem er de tekniske midler i denne kamp udviklet så kraftigt, at nogen for 100 år begyndte at blive bekymret for om naturen overhovedet ville overleve kampen. Begreber som naturbeskyttelse og fredning vandt så småt indpas. Først meget spagfærdigt, men senere med større vægt.

Med sin baggrund fra barndommen på den vestjyske hede, over ansættelse i Det danske Hedeselskab til leder af Naturskolen i Viborg kommune, har Jens Frydendal oplevet kampen om naturen i det seneste halve århundrede. Det kommer der en noget turbulent gennemgang af de skiftende natursyn ud af – fra tidligere tiders nyttesyn frem til naturbeskyttelsestankerne og klimakrisens behov for at se på det hele i et helt nyt perspektiv.
Varighed: 120 min.
Pris: kr. 1750,- (plus transport efter aftale)

 

Praktisk

Foredragsholder

Jens Frydendal
I 1950'erne var jeg barn. I 1960'erne gik jeg i skole. I 1970'erne var jeg under uddannelse. I 1980'erne var jeg skovfoged ved Hedeselskab. I 1990'erne var jeg leder af Naturskolen i Viborg Kommune hvilket jeg er fortsat med i 00'erne og 10'erne indtil 1. marts 2016, hvor jeg gik på efterløn. Hvad der sker i 2020'erne og 30'erne ved ingen. Til gengæld er udsigterne for 2050'erne og fremad ret forudsigelige. Hjemmesidehttps://www.jensfrydendal.dk/